Pilates

Es una metodología de entrenament que combina l’aspecte físic i mental. Té 6 principis bàsics : Concentració, centralització, respiració, control, precisió i fuidesa.

Beneficis

  • Aconsegueix un bon to muscular enfortint i tonificant el cos sense augmentar el volum muscular i amb això aconseguint estilitzar la figura
  • Augmenta la flexibilitat
  • l'agilitat
  • el sentit d'equilibri i millora la coordinació de moviments
  • Millora l'alineació postural i corregeix els hàbits posturals incorrectes
  • Permet prevenir i rehabilitar lesions del sistema múscul-esquelètic
  • Mitjançant la respiració i la concentració s'aconsegueix un estat de relaxació global permetent amb això eliminar l'estrès i les tensions musculars i rigideses
  • Mitjançant la integració cos-ment aconsegueix augmentar l'autoestima i el coneixement del propi cos obtenint amb això un benestar no només físic sinó integral i aconseguint canviar la forma en què et relaciones amb el teu cos i afrontes la vida
  • Aporta gran vitalitat i força permetent minimitzar l'esforç per realitzar les tasques quotidianes més pesades o qualsevol altre tipus d'esport.

Tornar