ESPAI PARELLES

TRIA L'ACTIVITAT QE MÉS T'AGRADI PER POSAR-TE EN FORMA!

Balls de Saló

A les classes de rueda casino de l’escola de ball balluga't castelldefels nom procedent de la paraula roda, volta, i el gentilici que adjectiva la seva procedència. A Cuba es denomina només roda, o roda de casino. Ball de diverses parelles que giren de forma coordinada i simultània amb unes altres, disposades en cercle

Veure mes

Tango Argentí

A les classes de tango argentí de l’escola de ball ballugat castelldefels expresem el sentiment que es balla, que cal deixar-se portar per la música, amb un compàs musical binari ens permet arribar a on vulgui la nostra imaginació.

Veure mes

Salsa Cubana

A les classes de salsa cubana de l’escola de ball ballugat castelldefels especialitat de El Malecón de la Salsa. Aquest Ball es caracteritza per ser un ball molt dinà,mic, per tenir una gran quantitat de figures i nusos, y per ser un ball molt divertit i alegre amb essència cubana.

Veure mes